Werkwijze

Home / Werkwijze

Traject
Een coachtraject start met een intakegesprek. Dit eerste gesprek is kosteloos en vrijblijvend en kan op locatie of per skype plaatsvinden. In dit eerste gesprek ligt de nadruk op de te behalen leerdoelen; wat zijn de vragen en wat wil je bereiken? Vervolgens kijken we hoe we dit gaan realiseren en hoeveel sessies we denken nodig te hebben. Ook wordt gekeken welke coach het beste bij jou en je leerdoelen past. Het intakegesprek is altijd met Anke Posthuma-van Westen. In principe blijft zij ook de coach. In sommige gevallen (bijvoorbeeld een vraag die hele specifieke eisen stelt) kan gekozen worden voor één van onze freelance coaches of een andere coach uit haar netwerk.

Offerte en coachcontract
Op basis van het intakegesprek wordt een offerte en coachcontract opgesteld. Hierin staat onder andere:

  • De aanleiding (waar loop je nu tegen aan)
  • De coachvraag
  • Aantal coachsessies
  • Kosten

Coachsessies
Een coachtraject bestaat uit een aantal sessies van 1 à 1,5 uur. In deze sessies worden ook opdrachten gegeven om thuis en op het werk mee aan de slag te gaan. Hierdoor kan er ook contact plaatsvinden via de e-mail.

De coachsessies kunnen plaatsvinden bij ons op locatie. Natuurlijk kan er ook gekozen worden voor een andere locatie, bijvoorbeeld bij je thuis of bij je bedrijf. De gesprekken kunnen overdag, ’s avonds en eventueel op de zaterdag plaatsvinden. Het (gratis) intakegesprek vindt plaats in Houten.

In het traject kunnen verschillende vormen van e-coaching voorkomen zoals e-mail, whatsapp of skype. Ook gaan we soms wandelen bij lifecoaching.  Doordat je fysiek in beweging bent, komt er ook iets in beweging in je hoofd. Het is dan makkelijker om stil te staan bij levensvragen, persoonlijke keuzes en andere dingen die werkelijk belangrijk zijn.

Evaluatie 
Tijdens het laatste gesprek evalueren we het traject en voorafgaand aan dit gesprek vragen we je een aantal vragen te beantwoorden. We willen graag weten wat je vond van het traject en van je coach. Dit stelt ons in staat om ons verder te ontwikkelen.

NOLOC

Esprise is aangesloten bij de NOLOC onder lidnummer 8232.